วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม