ประชาสัมพันธ์ โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลยอดชาด หรือประชาชนทั่วไป ร่วม โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ มาบริจาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายมือถือเก่าจำนวน 3,000,000 เครื่อง ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ