ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส คลิกที่นี่ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส