นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมงานนครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม