งาน 19 ปี ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ยอดชาด เข้าร่วมงาน 19 ปี ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และร่วมต้อนรับ นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตำบลยอดชาด