กิจกรรมเมืองนครพนมรวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ” Big Cleaning Day”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.ยอดชาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเมืองนครพนมรวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ” Big Cleaning Day” เฉลิมฉลองนครพนม 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 4 กันยายน 2561