กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม