กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง