กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ในการนี้นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มอบหมายให้นายประถัมภ์  เพ็งพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม