กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอวังยาง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม