กองช่าง

อัตรากำลังสำนักงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

 

นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ์
(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

 


นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยช่างโยธา)