สมุดเยี่ยม

เรายินดีรับทุกความคิดเห็นที่ท่านได้ร่วมแสดง เพื่อนำมาพัฒนา
แก้ไข เพิ่มเติม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเรา
ได้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง และยังยื่นต่อไป

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)

ท่านสามารถส่งข้อความถึงองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดที่นี้